SD Negeri SENDURO 01 Lumajang

Tetap semangat dalam berkarya

Pengumuman Unair

[LENGKAP]

Penerimaan Mahasiswa Baru Unair

[LENGKAP]

Pengumuman Sekolah

hasil nilai try out kelas V a

Oleh Admin 11-11-2013 08:56:34

DAFTAR  NILAI UTS SEMESTER GANJIL
SD NEGERI SENDURO 01
TAHUN AJARAN 2013/2014KELAS : V A
NO  NAMA SISWA  NILAI PADA MATA PELAJARAN  JML RATA-RATA RANK
AGAMA PKn BI MTK IPA IPS SBK PJK BD B.ING
1 ABDILAH 70 97 74 88 98 89 75   86 93 770 85,56 21
2 ABINA 70 100 85 82 96 87 78   84 90 772 85,78 20
3 ADERIO 78 98 84 76 96 83 70   91 100 776 86,22 17
4 ADINDA 70 96 90 94 98 83 88   89 93 801 89,00 9
5 ADISTY 91 96 85 92 89 87 82   83 100 805 89,44 7
6 AISYA 91 96 85 92 94 85 84   85 100 812 90,22 5
7 AHMAD 86 91 84 94 100 78 72   92 100 797 88,56 11
8 ANISSA 81 93 90 92 100 94 90   94 90 824 91,56 2
9 DAFFA 95 98 86 92 92 93 75   96 93 820 91,11 3
10 DESVITA 93 94 75 80 96 87 77   88 90 780 86,67 16
11 DINO 81 90 89 95 83 93 70   85 87 773 85,89 18
12 EDIS 85 92 88 92 91 93 75   87 97 800 88,89 10
13 FAIS 78 94 94 86 98 83 82   82 93 790 87,78 14
14 KOMALA 76 92 91 81 92 78 85   88 90 773 85,89 19
15 MAULITA 88 98 90 89 96 80 81   86 87 795 88,33 12
16 MUFIDA 91 96 90 92 96 85 76   91 90 807 89,67 6
17 QUEEN 97 94 96 90 98 90 80   88 93 826 91,78 1
18 RIZKY 97 94 86 83 94 96 76   89 90 805 89,44 8
19 RAIZA 91 96 92 88 94 86 87   93 90 817 90,78 4
20 SADAM 75 98 83 81 96 95 72   95 90 785 87,22 15
21 SALSABILA 75 94 88 72 82 87 82   79 87 746 82,89 22
22 SEVIKA 80 96 94 88 92 85 87   85 87 794 88,22 13Senduro,09 Nopember 2013


Guru Kelas V A
JAELANI,S.Pd